100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966

Regular price
Giá bán: 120,000 vnđ

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966

100 đồng lê văn duyệt

100 Đồng  Lê Văn Duyệt 1966 là cách gọi nôm na của giới sưu tầm tiền cho tờ tiền mệnh giá 100 đồng được phát hành năm 1966 của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền nam Việt Nam.

Tờ tiền 100 đồng in hình tướng Lê Văn Duyệt với màu sắc chủ đạo đỏ - trắng, mặt trước in hình tả tướng quân Lê Văn Duyệt, mặt sau là hình lăng ông.

100 đồng Lê Văn Duyệt có hai loại bóng chìm đầu tướng và đầu rồng

Những tờ tiền 100 đồng Lê Văn Duyệt được bán tại shop có chất lượng khá mới trên 80% trở lên, cứng cáp, không rách