Bộ Tiền Xưa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 1963

Bộ Tiền Xưa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 1963

Regular price
Liên hệ

Bộ Tiền Xưa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 1963

Bộ Tiền Xưa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 1963 bao gồm 8 tờ: 10 xu, 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng

TAGs: Tiền VNDC