Bộ Tiền Xưa Việt Nam Dân Chủ 1958

Bộ Tiền Xưa Việt Nam Dân Chủ 1958

Regular price
Giá bán: 1,500,000 vnđ

Bộ Tiền Xưa Việt Nam Dân Chủ 1958

Chất lượng: Tiền còn rất mới đẹp trên 95% - 100%. Nếu quý khách muốn mua bộ cũ hơn, giá rẻ hơn.

Bộ Tiền Xưa Việt Nam Dân Chủ 1958 gồm có 7 mệnh giá: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng

1. 1 Hào 1958

Giá: 80.000 vnđ

1 hào 1958

 

2. 2 Hào 1958

Giá: 200.000 vnđ

 

3. 5 hào 1958

Giá: 450.000 vnđ

5 hào 1958

 

4. 1 Đồng 1958

Giá: 200.000 vnđ

1 đồng 1958

 

5. 2 Đồng 1958

Giá: 250.000 vnđ

2 đồng 1958

 

6. 5 Đồng 1958

Giá: 250.000 vnđ

5 đồng 1958

 

7. 10 Đồng 1958

Giá: 250.000 vnđ

10 đồng 1958

TAGs: Tiền VNDC