Combo 3 Tờ Thành Công(Thuận Buồm + Mã Đáo + Phật Bình An)

Combo 3 Tờ Thành Công(Thuận Buồm + Mã Đáo + Phật Bình An)

Regular price
Giá bán: 88,000 vnđ

Combo 3 Tờ Thành Công(Thuận Buồm + Mã Đáo + Phật Bình An)

Gồm 3 tờ tiền mới và tiền thật

- Thuận buồm xuôi gió - Tờ 100 Rupiah của Indonesia

- Mã đáo thành công - Tờ 500 Cym của Uzbekistan

- Đức Phật bình an may mắn - Tờ 100 riels của Campuchia