100 Đồng 1991

100 Đồng 1991

Regular price
Giá bán: 50,000 vnđ

100 Đồng Xưa 1991

Chúng ta cùng xem hình ảnh chi tiết của tờ tiền gắn liền với tuổi thơ này nhé: 

100 đồng 1991

100 đồng 1991

100 đồng 1991