100 Tờ 200 Đồng Năm 1987

100 Tờ 200 Đồng Năm 1987

Regular price
Giá bán: 100,000 vnđ

100 Tờ 200 Đồng Năm 1987

Chất lượng tiền còn tương đối đẹp từ 80-100%

200 đồng ngày xưa