Bộ Tiền Xưa 30 Tờ Khác Nhau

Bộ Tiền Xưa 30 Tờ Khác Nhau

Regular price
Giá bán: 2,000,000 vnđ

Bộ Tiền Xưa 30 Tờ Khác Nhau 

Chất lượng như hình

Bộ Tiền Xưa 30 Tờ Khác Nhau tập hợp các tờ tiền xưa các thời kì như: Tiền Đông Dương, Tiền Việt nam Cộng Hòa, Tiền Việt Nam Dân chủ, Tiền Sau Giải Phóng. Có thể khác một số loại so với hình đnagư. Nhưng luôn đảm bảo 30 tờ tiền khác nhau, chất lượng ổn không rách nát.