Tiền 30 Đồng Xanh 1985

Tiền 30 Đồng Xanh 1985

Regular price
Giá bán: 1,000,000 vnđ

Tiền 30 Đồng Xanh 1985

30 ĐỒNG XANH 1985

Tiền 30 Đồng Xanh 1985 là tờ tiền xưa mang mệnh giá lạ 30đ cuối cùng của Việt Nam sau đó được thu hồi và ngừng phát hành cho tới nay. Tờ tiền 30 đồng xanh được phát hành rất ít do sớm bị thu hồi.

30d 1985 với mặt trước in hình Bác Hồ, Quốc Huy. Mặt sau: in hình chợ Bến Thành